Czyste powietrze

Oferujemy kompleksową obsługę Programu Czyste Powietrze  – od przygotowania wniosku po wykonanie.

Zweryfikujemy przedsięwzięcia z jakich mogą Państwo skorzystać.

Przygotujemy pełną dokumentację aplikacyjną wraz z audytem energetycznym.

Zrealizujemy projekt.

Zajmiemy się koordynacją procesu rozliczania

PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE

Dla kogo:

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne:

 • posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego
 • posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Cel programu:

Poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Na co:

Modernizację źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel, biomasę) nie spełniające wymagań programu na źródło ciepła spełniające wymagania programu:

 • Kotły na paliwa stałe
 • Kotły olejowe
 • Kotły gazowe kondensacyjne
 • Węzły cieplne
 • Systemy ogrzewania elektrycznego
 • Pompy ciepła powietrzne
 • Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

Dodatkowe przedsięwzięcia projektu:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych
 • Wymiana okien i drzwi zewnętrznych
 • Docieplenie dachu
 • Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • Kolektory słoneczne
 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne

W jakiej formie:

 • Dotacja
 • Pożyczka
 • Dotacja z pożyczką

Dotacja do 90% w zależności od wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.
Pożyczka będzie udzielana na preferencyjnych warunkach (oprocentowanie zmienne nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie).

tab2

Zakresy przedsięwzięć:

Dodatkowe informacje:

 • Przedsięwzięcie nie może być realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe)
 • Nowo montowane kotły na paliwo stałe (biomasę/węgiel) muszą spełniać wymogi
  rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 (ekoprojekt – wymogi od 01.01.2020r.)
 • Kotły na paliwa gazowe i olej opałowy do celów grzewczych muszą spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej minimum A
 • Pompy ciepła do celów grzewczych muszą spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej minimum A+
 • Zmodernizowane przegrody zewnętrzne (ściany, okna, drzwi) muszą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r.
 • Okres trwałości – 3 lata od zakończenia realizacji przedsięwzięcia
 • Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia