Dofinansowania unijne dla branży IT

Programy operacyjne Unii Europejskiej zapewniają pomoc dla branży IT. Poniżej przedstawiamy kilka możliwości wykorzystania funduszy europejskich pod tym kątem w przedsiębiorstwach.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa ma prowadzić do zwiększenia dostępu społeczeństwa do szerokopasmowego Internetu oraz rozwój e-administracji. O dotacje unijne mogą starać się firmy z branży telekomunikacyjnej, uczelnie, samorządny oraz administracja publiczna.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest przeznaczony dla innowacyjnych firm z całego kraju. Projekt zakłada wsparcie unijne dla przedsiębiorstw, które łączą biznes z badaniami naukowymi (B+R). Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup narzędzi IT, niezbędnych do wykonania prac badawczych związanych z projektem.

Regionalne Programy Operacyjne przeznaczone na rozwój wszystkich regionów. Obejmują one 16 województw, z których każde powinno udostępnić informację oraz dokumenty na temat obszarów wsparcia. Dotacje unijne będą przyznawane przede wszystkim na rozwój działalności w Internecie, wdrożenie systemów typu ERP oraz zakup sprzętu, którego przeznaczeniem będzie wsparcie handlu i e-usług.