Dotacje dla gospodarstw rolnych

Dotacje dla firm z terenów wiejskich
Dotacje unijne dla gospodarstw z terenów wiejskich
Dotacje unijne dla rolników

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Projekt ma służyć rozwojowi regionu oraz całego kraju. Planuje się, że łączne środki przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą około 13 mld euro.

Głównym celem PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program ma ułatwić transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Dodatkowo, bardzo ważną kwestią jest poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej oraz zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Istotną misją PROW jest chronienie oraz wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Dotacje i premie dla młodych rolników).

(źródło: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program- Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014- 2020)