Dotacje unijne krok po kroku

Jak złożyć wniosek o dotacje unijne ?

Jak otrzymać dotacje unijne ?

Rekordowa suma 82,5 mld euro w ramach polityki spójności otwiera przed Polską paletę nowych możliwości rozwoju. Fundusze unijne wzmocnią polskich przedsiębiorców, a także polską gospodarkę. Sięgnięcie po dotacje unijne jest możliwe, jeśli przejdzie się pięć kroków:

  1. Wybór programu – na tym etapie należy zastanowić się co chcemy osiągnąć poprzez dofinansowanie z UE, należy określić budżet oraz termin realizacji. Bardzo istotne jest również przygotowanie wszelkiej dokumentacji.
  2. Złożenie wniosku (projekt, biznesplan). Bardzo istotne jest to, żeby projekt spełniał cele konkretnego programu wsparcia. Często wniosek o dofinansowanie musi być złożony przed rozpoczęciem projektu.
  3. Pozytywna decyzja w sprawie przyznania dotacji.
  4. Podpisanie umowy oraz realizacja projektu – w tym punkcie następuje np. zakup sprzętu, maszyn, hali produkcyjnej w oparciu o środki unijne.
  5. Rozliczenie projektu – przedstawienie faktur zakupu itp. instytucji, która przyznała dotację.