Dotacje unijne na budowę Hal produkcyjnych i magazynowych

Oferta przeznaczona jest dla małych, średnich firm produkcyjnych

Umów się na bezpłatne konsultacje








Preferowana data kontaktu

Co powinieneś wiedzieć o pozyskaniu Dotacji unijnych na budowę
Hal produkcyjnych i magazynowych

Wprowadzenie produktu lub usługi – modernizacja zakładu produkcyjnego

Dofinansowanie na projekty , których celem jest modernizacja zakładu produkcyjnego lub dyfersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa – wprowadzenie nowych linii produktowych. Współpracujemy ze spółkami , których celem jest powstanie nowej inwestycji , czyli pozyskanie dofinansowania na zakup innych środków trwałych, związanych z wprowadzeniem dodatkowego , nowego produktu bądź usługi. Zaimplementowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoli na wprowadzenie bardziej konkurencyjnych …

Zbudowanie nowego zakładu usługowego lub produkcyjnego

Dofinansowanie na projekty , których przedmiotem jest budowa , remont lub rozbudowa budynku hal produkcyjnych i magazynowch, np. położenie elewacji , wymiana pokrycia dachowego. Po wykonanych pracach remontowo-budowlanych udzielamy fachowego wsparcia w ubieganiu się o dofinansowanie na wyposażenie obiektu w niezezbędny sprzęt oraz inne urządzenia. Taki sposób realizacji przedsięwzięcia zapewnia poprawę konkurencyjności firmy , co …

Wdrożenie innowacyjnego produktu lub usługi – zakup lub modernizacja urządzeń; zakup niezbędnych środków trwałych

Udzielamy kompleksowej pomocy w dofinansowaniu projektów których przedmiotem jest zakup lub modernizacja urządzeń – niezbędnych maszyn , urządzeń oraz innych środków trwałych niezbędnych do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa ( np. linie produkcyjne , zakup oprogramowania , modernizacja pomieszczeń socjalnych dla pracowników , modernizacja pomieszczeń produkcyjnych, doprowadzenie prądu , zakup wiaty blaszanej , zakup maszyn ) . …

Kompleksowe przygotowanie terenu pod działalność przedsiębiorstwa

Udzielamy kompleksowej pomocy przy budowie infrastruktury terenów przemysłowych. Zapewniamy pomoc w finansowaniu projektów, których przedmiotem jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych, np. budowanie dróg dojazdowych na terenach przeznaczonych pod inwestycje , przebudowa nawierzchni drogi, odwodnienie terenu, oświetlenie terenu , budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej , utwardzenie placu. Wspieramy przedsiębiorców w realizacji projektów, których celem jest …

Finansowanie nowych działań organizacyjnych ( marketing, logistyka , dystrybucja , systemy informacyjne i zarządzanie)

Przyszłym beneficjentom zapewniamy pomoc w dofinansowaniu projektów, których celem jest sfinansowanie nowych działań organizacyjnych wspomagających zarządzanie produkcją , marketingiem oraz finansami danej spółki , np. zakup oprogramowania dla przedsiębiorstwa umożliwiający zarządzanie całościowym procesem produkcji, rozliczeniem finansowym, zarządzaniem zintegrowanymi zasobami magazynowymi .

Ujęcie i wycena wartości trwałych oraz niematerialnych i prawnych dotyczących zmian w organizacji przedsiębiorstwa

Przyszłym wnioskodawcom zapewniamy fachową pomoc w ujęciu i wycenie wartości trwałych oraz niematerialnych i prawnych dotyczących zmian w organizacji przedsiębiorstwa np. koszty doskonalenia pracowników, prace rozwojowe.