Finansowanie nowych działań organizacyjnych ( marketing, logistyka , dystrybucja , systemy informacyjne i zarządzanie)

Przyszłym beneficjentom zapewniamy pomoc w dofinansowaniu projektów, których celem jest sfinansowanie nowych działań organizacyjnych wspomagających zarządzanie produkcją , marketingiem oraz finansami danej spółki , np. zakup oprogramowania dla przedsiębiorstwa umożliwiający zarządzanie całościowym procesem produkcji, rozliczeniem finansowym, zarządzaniem zintegrowanymi zasobami magazynowymi .