Kompleksowe przygotowanie terenu pod działalność przedsiębiorstwa

Udzielamy kompleksowej pomocy przy budowie infrastruktury terenów przemysłowych. Zapewniamy pomoc w finansowaniu projektów, których przedmiotem jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych, np. budowanie dróg dojazdowych na terenach przeznaczonych pod inwestycje , przebudowa nawierzchni drogi, odwodnienie terenu, oświetlenie terenu , budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej , utwardzenie placu. Wspieramy przedsiębiorców w realizacji projektów, których celem jest zwiększona dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje. Zrealizowane przedsięwzięcie usprawni lokalizację inwestycji na danym terenie przemysłowym miejsca w którym beneficjent ubiega się o dofinansowanie oraz przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw już usytuowanych na danym obszarze.