Wdrożenie innowacyjnego produktu lub usługi – zakup lub modernizacja urządzeń; zakup niezbędnych środków trwałych

Udzielamy kompleksowej pomocy w dofinansowaniu projektów których przedmiotem jest zakup lub modernizacja urządzeń – niezbędnych maszyn , urządzeń oraz innych środków trwałych niezbędnych do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa ( np. linie produkcyjne , zakup oprogramowania , modernizacja pomieszczeń socjalnych dla pracowników , modernizacja pomieszczeń produkcyjnych, doprowadzenie prądu , zakup wiaty blaszanej , zakup maszyn ) . Dzięki zakupie innowacyjnych maszyn oraz wprowadzenia nowych produktów , tak zrealizowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności spółki oraz jej dostosowania do wymogów rynkowych.