Zbudowanie nowego zakładu usługowego lub produkcyjnego

Dofinansowanie na projekty , których przedmiotem jest budowa , remont lub rozbudowa budynku hal produkcyjnych i magazynowch, np. położenie elewacji , wymiana pokrycia dachowego. Po wykonanych pracach remontowo-budowlanych udzielamy fachowego wsparcia w ubieganiu się o dofinansowanie na wyposażenie obiektu w niezezbędny sprzęt oraz inne urządzenia. Taki sposób realizacji przedsięwzięcia zapewnia poprawę konkurencyjności firmy , co wiąże się ze wzrostem spójności gospodarczej , komunikacyjnej i gospodarczej regionu w którym beneficjent ubiega się o dofinansowanie.