Jak uzyskać dotację na założenie działalności gospodarczej?

Dotacje unijne mogą znacząco pomóc w starcie Twojej firmy. Jedynymi warunkami, aby je otrzymać są: posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz posiadanie tzw. II profilu pomocy (choć w niektórych przypadkach I profil również traktowany jest pozytywnie pod względem przyznawania dofinansowania z funduszy europejskich).

O dotację mogą ubiegać się studenci studiów niestacjonarnych oraz osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku. Wymogiem jest niekaralność za przestępstwa związane z obrotem gospodarczym (okres karencji – 2 lata). Twoje szanse na dofinansowanie z urzędu wzrosną jeśli posiadasz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w obszarze, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza.