Kogeneracja

kogeneracja, dofinansowania, dotacje, oze
.

.
kogeneracja, dofinansowania, dotacje, oze


Co to jest kogeneracja?


Co oferujemy?


Kogeneracja czyli oszczędzanie energii

Kogeneracja jest  wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym, tzw. skojarzeniu. W Unii Europejskiej kogeneracja jest promowana w szczególny sposób. Nie tylko z uwagi na jej efektywność energetyczną, lecz również związane z nią znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków chemicznych.

Przygotowanie wniosku

Zbierzemy komplet dokumentów prawnych i finansowych do dokumentacji aplikacyjnej (fiszek projektu, wniosku o dofinansowanie, biznes planów, studiów wykonalności, ekonomicznych plaów operacji). Przyszłym beneficjentom zapewniamy uzyskanie pomocy w planowaniu projektu.

.
.

W skojarzeniu efektywniej

Jedną z istotniejszych zalet kogeneracji jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Innymi słowy, efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest nawet o 30 proc. wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

Analiza i opracowanie inwestycji

Dzięki wieloletniej współpracy z firmami z branży energetycznej doradzimy i pomożemy w zaprojektowaniu układu idealnie wpasowującego się w państwa potrzeby energetyczne, ponadto nasi specjaliści pomogą Państwa firmie opracować długofalową strategię pozyskania i wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej opartą na rzetelnej analizie planowania inwestycji. W trosce o najwyższy komfort naszych Klientów gwarantujemy fachowe wsparcie oraz rzetelną obsługę projektu, opartą na wiedzy zatrudnionych przez nas specjalistów.

.

… i oszczędniej

Także w  obiektach, które nie są bezpośrednio związane z przemysłem, występuje  duże zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną. Przykładami są duże budynki biurowe, hotele, pływalnie, szpitale, budynki mieszkalne lub całe osiedla. Jeśli obiekty są dodatkowo klimatyzowane, to taki układ nazywany jest trójgeneracyjnym.  Może on wykorzystywać urządzenia chłodnicze absorpcyjne lub adsorpcyjne, które łatwo napędzać ciepłem wody lub pary. Na świecie tego typu urządzenia są szeroko stosowane i coraz lepiej sprawdzają się w długookresowej eksploatacji. Skojarzone wytwarzanie energii powoduje zmniejszenie zużycia paliwa do 30 proc. w porównaniu z  rozdzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Dotychczas w ten sposób oszczędzanym paliwem w Polsce jest głównie węgiel kamienny. W krajowym systemie skojarzonego wytwarzania energii, czyli w elektrociepłowniach zawodowych, przemysłowych i komunalnych, udaje się zaoszczędzić miliony ton węgla rocznie. Mniejsze zużycie węgla to również ograniczenie emisji substancji szkodliwych – pyłów, dwutlenku siarki, tlenku azotu oraz gazów cieplarnianych.

Rozliczanie dotacji unijnych

Wspieramy w rozliczaniu projektu – udokumentowania zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, kosztów poniesionych przez Państwa firmę, sporządzaniu raportów okresowych i sprawozdań z realizacji projektów oraz realizacji wskaźników produktu oraz rezultatów zamieszczonych we wniosku i umowie o dofinansowanie.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trójgeneracja – chłodna kalkulacja

Oszczędność energetyczna, charakteryzująca układy skojarzone, polega na wykorzystaniu ciepła, które w elektrowni kondensacyjnej odprowadzane jest do otoczenia jako produkt uboczny. Ciepło może być zastosowane do ogrzewania budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej, obiektów komercyjnych i zakładów przemysłowych. Za pośrednictwem pary technologicznej może być też stosowane w procesach produkcyjnych różnych gałęzi przemysłu. Wykorzystująca te zalety kogeneracja stanowi doskonały sposób integracji lokalnych dostaw energetycznych tak, aby miejscowe zapotrzebowanie na parę przemysłową, gorącą wodę i ogrzewanie pomieszczeń mogło być związane z równoległą produkcją energii elektrycznej. Atrakcyjność źródeł kogeneracyjnych można zwiększyć, stosując dodatkowo wytwarzanie chłodu. Odpadowe ciepło z produkcji energii elektrycznej stanowi wówczas energię napędową w absorpcyjnym procesie wytwarzania tzw. wody lodowej. Stwarza to latem szansę na zrekompensowanie (do pewnego stopnia) spadku zapotrzebowania na ciepło powodującego zmniejszenie produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu. Jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu zwane jest trójgeneracją.

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego – Wysokosprawna kogeneracja

.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty dotyczące budowy, przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.

.

Kto może starać się o dofinansowanie?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • przedsiębiorstwa energetyczne;
  • organizacje pozarządowe;
  • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
  • uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
  • przedsiębiorstwa.

.

Ile można zyskać?

Do 80% dofinansowania inwestycji przy oszczędności 50% kosztów energii.

.

Przykładowe obliczenia:

.

         

.

Różnica w ciągu 1 godziny pracy wynosi 2,90 zł.
Różnica w ciągu 1 roku (24h x 7dn. x 52tyg. = 8736 h) wynosi ok. 25.334,40 zł.

Różnica w kosztach to nasze oszczędności. Już w ciągu 1 godziny oszczędzamy ok. 2,90 zł, jeśli kogenerator pracuje ciągle przez cały rok oszczędności są na poziomie ponad 25 tysięcy złotych.
Należy pamiętać o zasadzie – oszczędności są zależne od dotychczas ponoszonych kosztów za prąd i gaz, oraz od ilości godzin, w których pracuje kogenerator.


Przekonaj się jak działa kogenerator i jak bardzo sprawdzi się u Ciebie:

.