Oferta

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Zajmiemy się pozyskaniem kapitału dla Państwa inwestycji. Zbierzemy komplet dokumentów prawnych i finansowych do dokumentacji aplikacyjnej (fiszek projektu, wniosku o dofinansowanie, biznes planów, studiów wykonalności, ekonomicznych plaów operacji). Przyszłym beneficjentom zapewniamy uzyskanie pomocy w planowaniu projektu.

Rozliczanie dotacji unijnych

Wspieramy w rozliczaniu projektu – udokumentowania zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, kosztów poniesionych przez Państwa firmę, sporządzaniu raportów okresowych i sprawozdań z realizacji projektów oraz realizacji wskaźników produktu oraz rezultatów zamieszczonych we wniosku i umowie o dofinansowanie.

Analiza i opracowanie inwestycji

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i przeprowadzonym badaniom marketingowym, nasi specjaliści pomogą Państwa firmie opracować długofalową strategię pozyskania i wykorzystania funduszy z Unii
Europejskiej opartą na rzetelnej analizie planowania inwestycji. W trosce o najwyższy komfort naszych Klientów gwarantujemy fachowe wsparcie oraz rzetelną obsługę projektu, opartą na wiedzy zatrudnionych przez nas

specjalistów.

Opracowanie strategii

W zależności od potrzeb Klientów pomagamy w podejmowaniu strategicznych decyzji dla firmy, podnoszenia kompetencji zawodowych, budowania wizerunku marki i budowania relacji z Klientem.
Dziękikompleksowej pomocy w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania ( głównie w formie dotacji), opracowujemy plany i strategie rozwoju przedsiębiorstw w ramach.

Doradztwo księgowe

 • Prowadzenie księgowości w zgodzie z wymogami unijnymi i lokalnymi
 • Controlling oraz dekretacja dokumentów księgowych
 • Rejestracja firm za granicą

Doradztwo podatkowe

 • Pozyskiwanie kredytów (obrotowych, inwestycyjnych, refinansowych)
 • Pożyczki dla mikrofirm
 • Leasing
 • Factoring
 • Lokaty i waluty

Szkolenia

Wychodząc na wprost Państwa oczekiwaniom świadczymy bogaty zakres usług szkoleniowych z zakresu:

 • Doradztwa księgowego
 • Doradztwa finansowego
 • Doradztwa strategicznego
 • Funduszy i programów unijnych (budowa i rewitalizacja budynków, remont i modernizacja, zakup środków trwałych – sprzętu, maszyn i pomocy dydaktycznych oraz opracowywanie kompleksowego systemu baz danych)
 • Kompetencji miękkich/rozwoju kapitału ludzkiego (zarządzanie czasem, prowadzenie negocjacji, umiejętności interpersonalne)

Jeśli szukasz odpowiedzi na poniższe pytania, nasze szkolenia przeznaczone są właśnie dla Ciebie

 • Jak uzyskać dotacje unijne na działalność gospodarczą / założenie firmy?
 • Jak tworzyć wnioski unijne na dotacje – RPO, Erasmus +, POPC, PROW, FIO i innych?
 • Czy w ramach dofinansowania unijnego możliwy jest zakup gruntu pod inwestycję?
 • Czy mogę starać się o refundację wydatków poniesionych w 2014 roku z racji zakończenia projektu?
 • Czy mogę starać się o dofinansowanie, jeśli posiadam działalność gospodarczą i chcę ją rozwinąć?
 • Jak skutecznie komunikować się z urzędami?
 • Jak zarejestrować podmiot w bazie?
 • Jak uzyskać akredytację?
 • Jak dobrze zorganizować i przeprowadzić proces inkubacji?
 • Jak wywrzeć dobre pierwsze wrażenie / autoprezentacja?
 • Jak prowadzić wystąpienia publiczne? Jak skutecznie budować wizerunek marki?
 • Jak budować długotrwałe relacje z Klientem?

A także

 • Poszukiwanie ciekawych inwestycji – dla inwestorów
 • Doradztwo w restrukturyzacji i przekształcaniu przedsiębiorstw
 • Doradztwo w zakresie outplacement – zwolnienia monitorowane
 • Doradztwo w zakresie outsourcingu zakupów i sprzedaży
 • Doradztwo w zakresie wdrażania certyfikatów jakości
 • Doradztwo we wprowadzaniu produktów do sieci marketów
 • Doradztwo zawodowe i pomoc dla poszukujących pracy
 • Usługi rekrutacyjne pracowników dla firm i instytucji
 • Usługi w zakresie badania kadr
 • Usługi w zakresie projektowania systemów motywacyjnych
 • Usługi w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw
 • Wsparcie organizacyjne i techniczne projektów inwestycyjnych