Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

styczeń 2018

pula środków 100 mln zł

dofinansowanie do 75%

Typ projektu

1) przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;

2) głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;

3) zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych;

4) budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);

5) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Grupa beneficjentów

Duzi przedsiębiorcy