Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Nabór  22 marca 2018 r. – 22 listopada 2018 r

Pula środków – 70 mln zł

Dofinansowanie do 80%

Typ projektu – Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Grupa beneficjentów

  1. Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa lub ich grupy
  2. Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni  

 


Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Nabór – 15 lutego 2018 r.- 24 maja 2018 r.

Pula środków 550 mln zł

Dofinansowanie do 50%

Typ projektów – Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.

Grupa beneficjentów

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa