Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

sierpień 2018r.

pula środków – 20 mln zł

dofinansowanie do 80%

Typy projekty:

a) prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych

b)  zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej)

Grupa beneficjentów – przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spinoff); konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi; konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

Obszar zarejestrowania beneficjentów: Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina  Kobierzyce, Gmina  Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie.

 


Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie nr 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne

Listopad 2018r.

Pula środków – 55 mln zł

Dofinansowanie – do 45%

Typ projektu – 1.5.B  wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających m.in. z działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa).

Grupa beneficjentów – MŚP; zgrupowania i partnerstwa MŚP

 


Działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracja

Nabór: marzec 2018

Kto może starać się o dofinansowanie?

Przedsiębiorstwa, JST.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Projekty dotyczące budowy, przebudowy (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.

Kwota pieniędzy do podziału: 33 mln PLN

Minimalna całkowita wartość projektu: 100 tys. PLN

Przedsiębiorca     Maksymalne dofinansowanie

Mikro                                  80%

Mały                                    80%

Średni                                 70%

Duży                                    60%