Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Luty 2018

Pula środków 68 mln zł

Dofinansowanie do 80%

Typ projektu

Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe

Grupy beneficjentów

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
  • jednostek naukowych,
  • uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
  • organizacji pozarządowych,
  • instytucji otoczenia biznesu.

 


Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP Poddziałanie

3.4.4 Dotacje dla MŚP

Kwiecień 2018

Pula środków 75 mln zł

Dofinansowanie do 55%

Typ projektu

 1. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce

Grupa beneficjentów

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące.

 


Działanie 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa

Maj 2018

Pula środków 80 mln zł

Dofinansowanie do 55%

Typ projektu

 1. głęboka modernizacja energetyczna budynków B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych14 C. kompleksowy projekt obejmujący: (a) modernizację energetyczną budynków, (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, D. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego

Grupa beneficjentów

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa