Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Październik 2018 r.

Pula środków 3 mln zł

Dofinansowanie do 70%

Typ projektów

 1. Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 2. Finansowanie procesu powstawiania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.:
 • badań naukowych i przemysłowych,
 • prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),
 • linii pilotażowych,
 • działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,
 • zaawansowanych zdolności produkcyjnych,
 • pierwszej produkcji.

Grupa beneficjentów – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 


Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Marzec 2018

Pula środków 10 mln zł

Dofinansowanie – do 70%

Typ projektów

 1. Wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B).
 2. Wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E).
 3. Wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Grupa beneficjentów – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa