Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Typ 1 Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Marzec 2018

Pula środków 20 mln zł

Dofinansowanie do 65%

Typ projektów

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące inwestycje
w infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego

Grupa beneficjentów

a) mikroprzedsiębiorstwa,
b) małe przedsiębiorstwa,
c) średnie przedsiębiorstwa,
d) duże przedsiębiorstwa.